Członkowie grupy Elmega

 • client_img
 • client_img
 • client_img
 • client_img
 • client_img
 • client_img
 • client_img
 • client_img
 • client_img
 • client_img
 • client_img
 • client_img
 • client_img
 • client_img
 • client_img
 • client_img

 

 

 

                   Konsorcjum Hurtowni Elektrycznych ELMEGA jako spółka z o.o. ma już 11 lat. Zostało zawiązane w 2004 roku w celu reprezentacji interesów średniej wielkości rodzinnych hurtowni z kapitałem polskim. Sumaryczne przychody ze sprzedaży za 2014 rok wyniosły ponad 450 mln zł. Konsorcjum posiada podpisane wieloletnie umowy z ponad 100 producentami i importerami, największymi w branży. Ponad 80 punktów sprzedaży (oddziały) oraz szeroki asortyment produktów, dogodne warunki handlowe dla klientów, sprawna logistyka, częste akcje marketingowe i promocyjne – te wszystkie cechy sprawiają, że firmy – udziałowcy mogą skutecznie konkurować na rynku polskim.

Od wielu lat KHE ELMEGA rozwija integrację informatyczną pomiędzy różnymi systemami informatycznymi firm udziałowców. Platformą wymiany danych jest powszechnie znany, popularny wśród użytkowników Megacennik. Jest on jedyną w Polsce ogólnie dostępną bazą danych zawierającą podstawowe informacje o produkcie.

Baza danych zawiera ponad 700 tys. produktów, 280 producentów i dostawców. Początkowo dane gromadzone były w sposób charakterystyczny dla danego dostawcy: „drzewo” asortymentowe, nazwa, dane logistyczne, pliki graficzne. W kolejnych latach baza danych Megacennik podlegała uporządkowaniu zgodnie z wymaganiami rynku dystrybucji i odbiorcy. Odpowiedzią na potrzebę szybkiego wyszukania produktu w bazie to wdrożenie uniwersalnej klasyfikacji produktów oraz standardów wymiany danych o produktach: najpierw wdrożony został system klasyfikacji ETIM, a w następnej kolejności standard BMEcat.

Odwiedź stronę www.megacennik.eu i sprawdź !!!

 ________________________________________________________________

<style=”margin: 0 auto; display: table;”>

   

Konsorcjum Hurtowni Elektrycznych „ELMEGA” realizuje projekt MEGACENNIK, który jest elementem Systemu Integracji Informatycznej ELMEGA, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.