Megacennik

Platforma MEGACENNIK www.megacennik.eu to baza ujednoliconych cenników wszystkich producentów branży elektrotechnicznej, swoisty elektroniczny katalog, niezastąpiony podczas wyszukiwania pożądanych produktów.

W części publicznej, dostępnej dla każdego użytkownika MEGACENNIK umożliwia:
– sporządzanie dokumentów handlowych: zapytań ofertowych, zestawień materiałów, zamówień, ofert oraz ich drukowanie i przesył w formie elektronicznej,
– szybkie wyszukiwanie produktu w oparciu o przyjazną wyszukiwarkę,
– dostęp do zdjęć, kart katalogowych oraz szczegółów technicznych,

– export danych w formacie csv do programów kosztorysowych (popularna „Zuzia”).

W oparciu o MEGACENNIK użytkownik może tworzyć dokumenty: zapytanie ofertowe, zamówienia, oferty, zestawienia materiałów. Utworzone dokumenty zawierają specyfikację złożoną z rekordów wybieranych z bazy Megacennika oraz innych pozycji dopisywanych ręcznie, można je wysyłać elektronicznie w różnych formatach (pdf, csv) lub je drukować.

   

Każdy produkt jednoznacznie identyfikowany jest po kodzie EAN oraz po kodzie producenta (zgodnym z katalogiem i cennikiem). Wyszukiwarka bazy przeszukuje dane po: fragmencie nazwy wyrobu, kodzie producenta, EAN-ie, symbolu, danych technicznych i innych informacjach zamieszczonych w szablonie danych, wypełnianych przez producenta lub importera. Szablon danych bazy MEGACENNIKA jest tożsamy z szablonem danych przyjętym dla branży elektrotechnicznej przez SHE Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki.

Na Targach Energetab w Bielsko-Białej prezentujemy kolejne odsłony Platformy MEGACENNIK – pierwszej, polskiej bazy danych produktów elektrotechnicznych.

    

    Projekt MEGACENNIK, jest elementem Systemu Integracji Informatycznej ELMEGA, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Menedżer Działu Baz Danych Administrator:

Barbara Porzycka

kom.: 500 220 318

e-mail: bp@el-plus.com.pl

 

Specjalista ds. administrowania danymi :

Katarzyna Skonecka

kom.: 691 520 983

e-mail: megacennik@el-plus.com.pl

www.megacennik.eu

www.megacennik.eu